Trwa ładowanie...
d2lvzs0
d2lvzs0
espi

TERRA - Zawarcie umów na przeprowadzenie emisji akcji serii D oraz ich wprowadzenia do Alternatyw ... - EBI

TERRA - Zawarcie umów na przeprowadzenie emisji akcji serii D oraz ich wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect (46/2014)
Share
d2lvzs0

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 46 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów na przeprowadzenie emisji akcji serii D oraz ich wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Terra S.A. (w trakcie zmiany nazwy na HydroPhi Technologies Europe S.A., dalej: ?Emitent, Spółka?) informuje, że w dniu 16 października 2014 r. Spółka zawarła z Domem Maklerskim WDM S.A. umowę, której przedmiotem jest przygotowanie i przeprowadzenie emisji do 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Zarząd Emitenta informuje, że intencją Spółki po przeprowadzeniu emisji akcji serii D jest wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku NewConnect. W tym celu Spółka w dniu 16 października 2014 r. zawarła również umowę z WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. o świadczenie na rzecz Emitenta usług doradczych związanych z emisją i wprowadzeniem akcji serii D do ASO na rynku NewConnect. Zgodnie z zawartą umową WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. będzie świadczyć dla Spółki usługi związane m.in. z wykonywaniem zadań Autoryzowanego Doradcy podczas realizacji procesu ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Podstawa prawna: § 3 ust. 1
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lvzs0

Podziel się opinią

Share
d2lvzs0
d2lvzs0