Trwa ładowanie...
d3q6rwx
d3q6rwx
espi

TERRA - Zmiana nazw skróconych Emitenta (55/2014) - EBI

TERRA - Zmiana nazw skróconych Emitenta (55/2014)
Share
d3q6rwx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 55 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana nazw skróconych Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd HydroPfi Technologies Europe S.A. informuje, że w związku ze zmianą nazwy firmy spółki z TERRA S.A. na HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 21 listopada 2014 r. wydał komunikat, w którym poinformował, że począwszy od dnia 24 listopada 2014 roku akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą " HYDROPHI " i oznaczeniem " HTE ". Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Grzegorczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q6rwx

Podziel się opinią

Share
d3q6rwx
d3q6rwx