Trwa ładowanie...
d423dvv
espi

TESGAS S.A. - Najkorzystniejsza cena na przetargu (7/2014)

TESGAS S.A. - Najkorzystniejsza cena na przetargu (7/2014)
Share
d423dvv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Najkorzystniejsza cena na przetargu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 03 marca 2014 roku otrzymał informację o uzyskaniu pierwszej ceny w postępowaniu organizowanym przez: Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu (Zamawiający). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia pt. "Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powicie strzelińskim " ? nr postępowania ZP/2013/006/GFZ. Jedynym kryterium wyboru ofert przez Zamawiającego jest cena. Wartość oferty złożonej przez Emitenta wynosi: 24.157.200,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto. W przypadku wyboru oferty Emitenta przez Zamawiającego, Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o jej wyborze. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1
Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070 Dąbrowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorowska 9
(ulica) (numer)
(61) 89 01 600 (61) 89 01 602
(telefon) (fax)
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
(e-mail) (www)
777-25-27-260 639801998
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2014-03-04 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d423dvv

Podziel się opinią

Share
d423dvv
d423dvv