Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

THE FARM 51 GROUP - Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji z udziałem The Farm 51 Group S.A. (30/2014) - EBI

THE FARM 51 GROUP - Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji z udziałem The Farm 51 Group S.A. (30/2014)
Share
d12n65w

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 30 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji z udziałem The Farm 51 Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: Spółka) informuje, że w dniach 16-21 listopada przedstawiciele Spółki biorą udział Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji (PATI), odbywającym się w Los Angeles, San Francisco i Stanford (USA). Wydarzenie to, organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym RP, Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska, ma na celu promocję polskiej innowacyjności. Event odbywa się przy współudziale przedstawicieli administracji amerykańskiej, władz San Francisco i Los Angeles, a także przedstawicieli Departamentu Stanu i Departamentu Handlu. Tydzień Innowacji to również spotkania z przedstawicielami amerykańskich firm i inwestorów z Doliny Krzemowej. The Farm 51 Group S.A. jest jedną z dwóch firm z branży gier, które zostały zaproszone do udziału w tym wydarzeniu. W trakcie wydarzenia Spółka
będzie prezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie tworzenia aplikacji wirtualnej rzeczywistości oraz skanowania 3D, a także promować nowatorską technologię Reality 51 własnego autorstwa, której rozwój planuje na najbliższe lata. The Farm 51 Group S.A., jako jedna z pięciu wybranych firm, będzie również prezentować się na głównym evencie w San Francisco. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Siejka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w