Trwa ładowanie...
d4m0n94

TORPOL S.A. - Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emrytalny o przekroczeniu pr ...

TORPOL S.A. - Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emrytalny o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A. (26/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TORPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emrytalny o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa) Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 1 września 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zawiadomienia o następującej treści: "Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 26 sierpnia 2015 roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (wcześniejsza nazwa ING Otwarty Fundusz Emerytalny) (dalej jako "Fundusz") zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 1.124.714 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czternaście) akcji Spółki, co stanowiło 4,90% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 1.124.714 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czternaście) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,90% ogólnej liczby głosów. W dniu 1 września 2015 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 1.165.516 (jeden milion sto sześdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnascie) akcji Spółki, co stanowi 5,07% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1.165.516 (jeden milion sto sześdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnascie) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,07% ogólnej liczby głosów." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TORPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-052 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mogileńska | | 10G | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (61) 87 82 700 | | +48 (61) 87 82 790 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ri@torpol.pl | | www.torpol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9720959445 | | 639691564 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler
2015-09-01 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94