Trwa ładowanie...
dpodo2z
espi

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (44/2011)

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (44/2011)

Share
dpodo2z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-31
Skrócona nazwa emitenta
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 31 października 2011 roku, otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Sekretarza Rady Nadzorczej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Osoba nadzorująca"). Zawiadomienie dotyczy nabycia akcji Emitenta przez SKOK Stefczyka, w którym Osoba nadzorująca pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zestawienie transakcji nabycia akcji Emitenta przez SKOK Stefczyka: W dniu 21 października 2011 roku nabyto 93.812.878 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do dywidendy, pozbawionych prawa głosu, po cenie emisyjnej 2,10 zł, poza rynkiem regulowanym - umowa objęcia akcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (058) 511 20 00 | | (058) 511 20 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tf@tfskok.pl | | www.tfskok.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-13-52-500 | | 191760145 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu Ewa Bereśniewicz-Kozłowska
2011-10-31 Tomasz Krasiński Członek Zarządu Tomasz Krasiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpodo2z

Podziel się opinią

Share
dpodo2z
dpodo2z