Trwa ładowanie...
d4az0bz
espi

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Rozwiązanie umowy z BRE Bank S.A., która spełniała kryterium u ...

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Rozwiązanie umowy z BRE Bank S.A., która spełniała kryterium umowy znaczącej (19/2014)
Share
d4az0bz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie umowy z BRE Bank S.A., która spełniała kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje o rozwiązaniu w dniu 10 grudnia 2010 roku Umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN wraz z późniejszymi aneksami (dalej: ?Umowa?) zawartej z mBank S.A. (wcześniej BRE Bank S.A.), o której Spółka raportowała w RB 36/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku. Na podstawie ostatniego aneksu do Umowy, Spółce udzielono kredytu w wysokości nieprzekraczającej 120 000 tys. PLN, w okresie od dnia 13 października 2011 roku do dnia 10 października 2014 roku, który został przeznaczony i wykorzystany na finansowanie załadunku gotówki do bankomatów obsługiwanych przez Spółkę. Umowa rozwiązała się w związku z upływem terminu, na jaki została zawarta. W miejsce Umowy została zawarta umowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A., szerzej opisana w RB18/2014 z dnia 10 października 2014 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
(058) 511 20 00 (058) 511 20 01
(telefon) (fax)
tf@tfskok.pl www.tfskok.pl
(e-mail) (www)
585-13-52-500 191760145
(NIP) (REGON)
d4az0bz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2014-10-10 Tomasz Krasiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4az0bz

Podziel się opinią

Share
d4az0bz
d4az0bz