Trwa ładowanie...
d2zfnbk
espi

TOYA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (26/2011)

TOYA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (26/2011)
Share
d2zfnbk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TOYA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2011 r. TOYA S.A. ("Kredytobiorca") zawarła znaczącą Umowę o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr K0007156 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w kwocie 35 000 000 zł. z terminem spłaty do 30 września 2012r. Umowa zostanie uruchomiona po całkowitej spłacie kredytów w Banku Millennium S.A. oraz po podpisaniu umów zabezpieczeń i ich skutecznym ustanowieniu. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 wraz z przelewem praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zastaw rejestrowy na zapasach zlokalizowanych w magazynie we Wrocławiu, przy ul. Sołtysowickiej 13-15 wraz z przelewem praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej ww. ruchomości oraz przelew wierzytelności handlowych z tytułu sprzedaży towarów od odbiorców krajowych. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W stosunku do przeznaczonych do spłaty kredytów w Banku Millennium S.A. Spółka osiągnie
istotne oszczędności w kosztach finansowych oraz uzyska korzystniejsze warunki dostępności kwoty kredytu w stosunku do przyjętych w umowie zabezpieczeń kredytu. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych TOYA S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-168 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sołtysowicka 13-15
(ulica) (numer)
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
895-16-86-107 932093253
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zfnbk

Podziel się opinią

Share
d2zfnbk
d2zfnbk