Trwa ładowanie...
d384zo8

TP SA zwiększyła rezerwy na ryzyko związane ze sporem z DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł (opis)

...

Share
d384zo8

27.10. Warszawa (PAP) - TP zwiększyła rezerwy na ryzyko związane ze sporem z DPTG o 1,1 mld zł do 2,2 mld zł - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Telekom podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że polityka dywidendowa oraz plan średnioterminowy pozostają bez zmian.

"Mając na względzie zarówno wyrok częściowy, wydany przez Trybunał Arbitrażowy w sprawie sporu z DPTG w odniesieniu do okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku ("faza I"), jak i potencjalny wyrok za okres od lipca 2004 roku do stycznia 2009 roku ("faza II"), Zarząd TP S.A. przeprowadził niezbędne przeszacowanie rezerwy. Rezerwa została zwiększona z kwoty stanowiącej równowartość 1,1 mld zł do kwoty stanowiącej równowartość około 2,2 mld zł. Skorygowana rezerwa składa się z sumy zasądzonej za "fazę I" oraz wyniku liniowej projekcji kwoty zasądzonej wyrokiem częściowym za 125 miesięcy "fazy I" na okres 55 miesięcy "fazy II", z uwzględnieniem odsetek. W wyniku powyższego przeszacowania rezerwy, zysk EBITDA Grupy TP za okres dziewięciu miesięcy do dnia 30 września 2010 roku zmniejszył się do 3 331 mln zł, a wynik netto za ten sam okres wyniósł -110 mln zł" - napisano.

d384zo8

"Zarząd Spółki był zobowiązany skorygować poziom rezerwy na ryzyko związane z omawianym sporem ze względu na fakt, że został wydany wyrok arbitrażowy. Nadal jednak zdecydowanie kwestionuje zarówno podstawę powództwa, jak i zasądzone kwoty. Dlatego w żadnej mierze kwota rezerwy nie powinna być postrzegana jako wskazanie przez TP S.A. właściwego rozstrzygnięcia sporu. Przeciwnie, jak wspomniano powyżej, Zarząd TP S.A. i jego doradcy są przekonani, że wyrok stanowi wyraźne naruszenie podstawowych zasad porządku prawnego. Zarząd TP S.A., działając w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, podejmie wszelkie uzasadnione kroki prawne przeciw wyrokowi wydanemu przez Sąd Arbitrażowy" - dodano.

Telekomunikacja Polska, zgodnie z decyzją Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu, ma zapłacić DPTG 1,57 mld zł odszkodowania. Telekomunikacja Polska nie zapłaciła odszkodowania. Duńczycy zdecydowali o rozpoczęciu postępowania egzekucyjnego w Polsce, tak szybko jak to możliwe. Egzekucja będzie prowadzona przez Sąd Rejonowy w Warszawie.

Telekom zapowiedział, że w wypadku wystąpienia przez DPTG o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wiedeńskiego sądu arbitrażowego w Polsce, TP wniesie o odmowę stwierdzenia jego wykonalności.

TP ma możliwość dochodzenia swoich praw w postępowaniach przed sądem okręgowym, sądem apelacyjnym oraz przed Sądem Najwyższym, a także wykorzystania trzyinstancyjnej drogi sądowej w Austrii.

TP i DPTG spierają się od 2001 roku o interpretację umowy z 1991 roku, na mocy której DPTG wykonało i zainstalowało dla poprzednika TP Przedsiębiorstwa Poczta Polska Telegraf i Telefon połączenie światłowodowe. Według kontraktu, część zapłaty miała formę blisko 15 proc. dochodu ze światłowodu przez 15 lat od instalacji. Strony nie zgadzają się, co do kalkulacji tego przychodu.(PAP)

epo/ jtt/

d384zo8

Podziel się opinią

Share
d384zo8
d384zo8