Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego (13/2011)

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego (13/2011)
Share
d4ifmqq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35 z dnia 18 listopada 2010 roku, informującego o zawarciu w dniu 18 listopada 2010 roku pomiędzy Spółką, Tiltra Group AB, AB Kauno tiltai, Akcjonariuszami Grupy Tiltra oraz Comsa S.A. warunkowej umowy określającej zasady utworzenia wspólnej grupy kapitałowej ("Umowa") oraz raportów bieżących nr 38 z dnia 1 grudnia 2010 roku oraz nr 45 z dnia 22 grudnia 2010 roku informujących o zawarciu aneksów do Umowy, informuje, że w dniu 14 lutego 2011 roku Spółka powzięła informację o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających Zamknięcie Transakcji (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym nr 35 z dnia 18 listopada 2010 roku), tj. w dniu 14 lutego 2011 roku Spółka otrzymała odpis opatrzonego wzmianką o prawomocności postanowienia o rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 19
stycznia 2011 roku. O podjęciu przedmiotowej uchwały Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku.Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d4ifmqq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Maciej Radziwiłł Prezes Zarzadu
2011-02-15 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezs Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq