Trwa ładowanie...
d4b92iw
espi

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Wa...

TRAKCJA POLSKA S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A. w dniu 15 czerwca 2011 r. (39/2011)
Share
d4b92iw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA POLSKA S.A.
Temat
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja Polska S.A. w dniu 15 czerwca 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do wiadomości, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2011 r. do uchwały Nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki zgłoszono dwa sprzeciwy do protokołu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259 ze zm).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA POLSKA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 XVIIIp.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@trakcja.com www.trakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)
d4b92iw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu
2011-06-15 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b92iw

Podziel się opinią

Share
d4b92iw
d4b92iw