Trwa ładowanie...
d1fk54y
d1fk54y
espi

TRAKCJA PRKiI S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ? Znaczący akcjonariusze (27/2014)

TRAKCJA PRKiI S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ? Znaczący akcjonariusze (27/2014)
Share
d1fk54y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ? Znaczący akcjonariusze
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie (?Spółka?) przekazuje w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2014 roku w Warszawie. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 do RB 27_2014.pdf Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na NZWA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA PRKiI S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@grupatrakcja.com www.grupatrakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)
d1fk54y

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Roman Przybył Prezes Zarządu
2014-10-16 Jarosław Tomaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fk54y

Podziel się opinią

Share
d1fk54y
d1fk54y