Trwa ładowanie...
d3ufim6
espi

TRAKCJA S.A. - Informacja o wykreśleniu z rejestru spółki zależnej od Emitenta tj. Producent Kost...

TRAKCJA S.A. - Informacja o wykreśleniu z rejestru spółki zależnej od Emitenta tj. Producent Kostki Brukowej i Galanterii Betonowej Brux Sp. z o.o. w likwidacji w Białymstoku (8/2014)

Share
d3ufim6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wykreśleniu z rejestru spółki zależnej od Emitenta tj. Producent Kostki Brukowej i Galanterii Betonowej Brux Sp. z o.o. w likwidacji w Białymstoku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17 marca 2014 r. do Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 marca 2014 r. w przedmiocie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego - spółki zależnej Emitenta, działającej pod firmą Producent Kostki Brukowej i Galanterii Betonowej Brux Sp. z o.o. w likwidacji w Białymstoku o numerze KRS 0000195201 (dalej "Spółka"). Wykreślenie Spółki nastąpiło w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego, o otwarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 75/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. Likwidację Spółki zakończono poprzez spłatę należności i zobowiązań, sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień 13 lutego 2014 r., zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ufim6

| | | TRAKCJA PRKiL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRAKCJA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 18 p. | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48-22-628-62-63 | | +48-22-474-12-85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trakcja.com | | www.trakcja.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-24-39 | | 010952900 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Marita Szustak Wiceprezes Zarządu
2014-03-17 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ufim6

Podziel się opinią

Share
d3ufim6
d3ufim6