Trwa ładowanie...
d4j4v9x
d4j4v9x
espi

TRAKCJA S.A. - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku...

TRAKCJA S.A. - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku (11/2014)
Share
d4j4v9x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (?Spółka?) informuje o zmianie daty przekazania raportu za I kwartał 2014 roku. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 12 maja 2014 roku. Pierwotna data publikacji raportu okresowego za powyższy okres, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, została wyznaczona na dzień 15 maja 2014 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA PRKiL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@trakcja.com www.trakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)
d4j4v9x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Roman Przybył Prezes Zarządu
2014-05-06 Jarosław Tomaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j4v9x

Podziel się opinią

Share
d4j4v9x
d4j4v9x