Trwa ładowanie...
dp05es6
espi

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 71/2012 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Wal...

TRAKCJA-TILTRA S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 71/2012 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (71/2012)
Share
dp05es6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2012 K
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA-TILTRA S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 71/2012 - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja - Tiltra S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2012 z dnia 13.12.2012 r. niniejszym podaje do publicznej wiadomości dodatkową opinię Zarządu Spółki, stanowiącą załącznik do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii H z dnia 12.12.2012 r. Treść ww. opinii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 do Korekty do raportu bieżącego 71_2012.pdf Dodatkowa opinia Zarządu TRAKCJA-TILTRA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA-TILTRA S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@trakcja.com www.trakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Roman Przybył Prezes Zarządu
2012-12-13 Tadeusz Kałdonek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp05es6

Podziel się opinią

Share
dp05es6
dp05es6