Trwa ładowanie...
d2wuykf
d2wuykf
espi

TRAVELPLANET - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015)

TRAVELPLANET - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2wuykf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent) zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Emitenta w 2015 roku: 1. Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2015 ? 15/05/2015 (piątek) - skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2015 ? 10/11/2015 (wtorek) 2. Raport półroczny: - skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2015 ? 28/08/2015 (piątek) 3. Raport roczny: - jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014 ? 20/03/2015 (piątek) - skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014 ? 20/03/2015 (piątek) Zgodnie z §102 ust. 1 RMF, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2014.
Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2015. Zgodnie z §83 ust. 1 i 3 RMF, Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Emitenta zawierały będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wuykf

Podziel się opinią

Share
d2wuykf
d2wuykf