Trwa ładowanie...
d49zy8c

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za ...

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za okres kończący się 31.12.2014 r. (14/2015)

Share
d49zy8c
WIADOMOŚĆ
Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie § 103 ust. 1 w zw. z ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że raport roczny Trigon Polskie Perły FIZ za okres kończący się 31 grudnia 2014 roku, którego pierwotny termin przekazania określony został na dzień 4 marca 2015 roku (zgodnie z raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku), zostanie przekazany dnia 11 marca 2015 roku.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 14 / 2015
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2015-02-26
Nazwa podmiotu: TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Zmiana daty przekazania raportu rocznego za okres kończący się 31.12.2014 r.
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Grzegorz Nuckowski Dyrektor Prawny

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d49zy8c

Podziel się opinią

Share
d49zy8c
d49zy8c