Trwa ładowanie...
d32qjvg

TRION - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 15...

TRION - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 15.11.2011 r., druga część obrad. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. (86/2011)

Share
d32qjvg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 86 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRION S.A. w dniu 15.11.2011 r., druga część obrad. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Zarząd TRION S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na drugiej części obrad, które odbyły się po przerwie w dniu 15 listopada 2011 r. w Warszawie wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Załącznik ? uchwały podjęte przez NWZA Akcjonariuszy TRION S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.11.2011 r. powołało do pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej Pana Stefana Gradowskiego ze skutkiem od dnia 15.11.2011 r. Pan Stefan Gradowski Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku ekonomii i finansów. Ukończył kursy biznesowe m.in. w Londynie i Dublinie. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, M&A, bankowości korporacyjnej. Jednocześnie posiada bogate doświadczenie operacyjne na rynku nieruchomości i turystyki zdobyte w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Zajmował menedżerskie stanowiska w dużych spółkach kapitałowych, m.in. był doradcą prezesa Zarządu BZ WBK. Stefan Gradowski zasiadał również w radach nadzorczych takich spółek jak Macopharma Polska S.A. i Look Investment S.A., aktualnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Alterco S.A. Pan Stefan Gradowski nie uczestniczy w żaden sposób w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółki TRION S.A. Pan Stefan Gradowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał przerwa NWZA TRION S.A. 15.11.2011 - II część obrad WZ.pdf | Uchwały NWZA podjęte w dniu 15.11.2011 - II część obrad WZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32qjvg

| | | TRION SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRION | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 88-100 | | Inowrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcinkowskiego | | 154 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 35 84 130 | | 052 357 11 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trion.pl | | www.trion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-16 Stanisław Pieciukiewicz Członek Zarządu
2011-11-16 Teresa Konopka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32qjvg

Podziel się opinią

Share
d32qjvg
d32qjvg