Trwa ładowanie...
dw75cr0
dw75cr0
espi

TU EUROPA SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (19/2012)

TU EUROPA SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta (19/2012)
Share
dw75cr0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TU EUROPA SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza TU EUROPA SA podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012. Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wybranym przez Radę Nadzorczą jest KPMG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, podmiot wpisany na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 458. Spółka KPMG Sp. z o.o. jest członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (?KPMG International"), podmiotem prawa szwajcarskiego, Spółka KPMG znajduje się w czołówce renomowanych audytorów w Polsce. KPMG jest międzynarodową siecią firm audytorsko-doradczych, zatrudniającą 138 000 pracowników w 150 krajach. KPMG było jedną z pierwszych międzynarodowych firm audytorsko-doradczych obecnych na polskim rynku, a
rozpoczęło działalność w Warszawie w maju 1990 roku. Obecnie posiada pięć biur regionalnych w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Zatrudnia blisko 1 200 pracowników. KPMG Sp. z o.o. przeprowadzi: a.badania jednostkowego sprawozdania finansowego TU EUROPA SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROPA za rok obrotowy 2012, kończącego się w dniu 31 grudnia 2012 r., b.przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TU EUROPA SA i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROPA za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 r., c.przeglądów pakietów konsolidacyjnych dla jednostek dominujących. Umowa pomiędzy TU EUROPA SA a KPMG Sp. z o. o. której przedmiotem będzie przeprowadzenie badań i przeglądów zostanie zawarta na czas konieczny do ich przeprowadzenia. Wybór KPMG Sp. z o. o. jest zgodny z kandydaturą Zarządu Spółki. KPMG Sp. z o. o. jest profesjonalną spółką zajmującą się badaniem sprawozdań finansowych,
posiadającą odpowiednie doświadczenie. KPMG Sp. z o. o. nie badała dotychczas sprawozdań finansowych TU EUROPA SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA
(pełna nazwa emitenta)
TU EUROPA SA Ubezpieczenia (ube)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 3341700 071 3341707
(telefon) (fax)
sekretariat@tueuropa.com.pl www.tueuropa.com.pl
(e-mail) (www)
895-10-07-276 272324625
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Jacek Podoba Prezes Zarządu
2012-05-17 Piotr Sztuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw75cr0

Podziel się opinią

Share
dw75cr0
dw75cr0