Trwa ładowanie...
d23cqfe
d23cqfe
espi

TVN - Grupa ITI i Grupa Canal+ rozważają strategiczne opcje dotyczące wspólnego większościowego p ...

TVN - Grupa ITI i Grupa Canal+ rozważają strategiczne opcje dotyczące wspólnego większościowego pakietu udziałów w TVN S.A. (103/2014)
Share
d23cqfe
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 103 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Grupa ITI i Grupa Canal+ rozważają strategiczne opcje dotyczące wspólnego większościowego pakietu udziałów w TVN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, że otrzymał zawiadomienie od Grupy ITI i Grupy Canal+, które w efekcie zainteresowania objęciem kontrolnego pakietu akcji w Spółce wyrażonym przez różnych inwestorów strategicznych i finansowych, podjęły decyzję w sprawie wspólnego przeglądu strategicznych opcji dotyczących ich łącznego większościowego pakietu udziałów w Spółce. Zgodnie z powziętą informacją: proces ten jest w początkowej fazie, żadne decyzje dotyczące zbycia akcji Spółki nie zostały podjęte i nie ma pewności czy taka decyzja zostanie w przyszłości podjęta. Jednakże na tym etapie zostali zaangażowani doradcy finansowi i prawni

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the “Company”) informs hereby, that it was formally notified that ITI Group and Groupe Canal+, based on interest in acquiring the controlling stake in the Company expressed by various strategic and financial investors, have decided to jointly review their strategic options regarding their joint majority shareholding in the Company. Pursuant to the received information the process is at an initial stage, no decision concerning disposal of the Company has been made and there is no certainty that such decision is going to be made in the future. However, financial and legal advisors have been engaged.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)
d23cqfe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-10-16 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23cqfe

Podziel się opinią

Share
d23cqfe
d23cqfe