Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

TVN - Korekta raportu dotyczącego transakcji walutowych typu forward z Rabobank Polska S.A. (12/2...

TVN - Korekta raportu dotyczącego transakcji walutowych typu forward z Rabobank Polska S.A. (12/2012)
Share
d1l86ej
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2012 K
Data sporządzenia: 2012-03-13
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Korekta raportu dotyczącego transakcji walutowych typu forward z Rabobank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Z uwagi na pomyłkę pisarską Zarząd TVN S.A. przekazuje korektę raportu 12/2012. Korekta dotyczy uznania raportowanych transakcji za znaczące. Było: Transakcje zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość skumulowana w okresie ostatnich 12 miesięcy w dniu 13 marca 2011 roku przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki. Powinno być: Transakcje zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość skumulowana w okresie ostatnich 12 miesięcy w dniu 13 marca 2012 roku przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Correction concerns only the Polish version of today posted current report no 12/2012.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-00-57-883 11131245
(NIP) (REGON)
d1l86ej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2012-03-13 John Driscoll Członek Zarządu, CFO John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej