Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq

TVN oczekuje wzrostu EBITDA do 630 mln zł w 2016 r, przychody wzrosną o 5-9% r/r

Warszawa, 19.11.2014 (IS|Bnews) - TVN prognozuje, że roczna skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniesie ok. 520 mln zł w roku 2014 oraz 590 mln zł i 630 mln zł w dwóch kolejnych latach, a przychody od przyszłego roku mają rosnąć o 5-9% r/r, poinformowała spółka. W tym okresie rynek reklamy telewizyjnej ma rosnąć w niskim, a internetowej w wysokim, jednocyfrowym tempie. 
Share
dxopdlq

"Zarząd Grupy TVN, po analizie prognoz makroekonomicznych dla Polski oraz wyników osiągniętych przez Grupę w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 roku, spodziewa się, że:

? Wzrost PKB w Polsce wyniesie rocznie ok. 3,0% do 3,5% w okresie od 2014 do 2016 roku.

? Zgodnie z powyższym, tempo wzrostu rynku reklamy telewizyjnej powinno pozostać w tym okresie stosunkowo stabilne osiągając jednocyfrowy wynik w przedziale od niskiego do średniego, podczas gdy oczekiwana stopa wzrostu rynku reklamy internetowej powinna w tym samym okresie kształtować się na wysokim jednocyfrowym poziomie,

dxopdlq

? W świetle powyższych oczekiwań co do rozwoju gospodarczego, w połączeniu z oczekiwanym dalszym rozwojem przychodów z nieliniowej konsumpcji treści, roczne skonsolidowane przychody Grupy mogą osiągnąć dynamikę wzrostu na niskim jednocyfrowym poziomie za cały rok 2014, a w latach 2015-2016 tempo to może przyspieszyć do jednocyfrowego wyniku w przedziale średnim do wysokiego (5%-9%)" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie takich założeń, wraz z dalszymi pozytywnymi zmianami oczekiwań dotyczących dystrybucji zysków z jednostek stowarzyszonych, zarząd prognozuje, że roczna skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniesie około 520 milionów zł w roku 2014, 590 milionów zł w roku 2015 oraz 630 milionów zł w roku 2016, podano także.

Ponadto zarząd założył, że nastapi proporcjonalny skup akcji własnych o wartości pomiędzy 225 a 250 mln zł w 2015 r., z dywidendą wypłaconą w 2016 roku na poziomie około 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2015. Skonsolidowane nakłady inwestycyjne na poziomie około 60 mln zł w roku 2014, 70 mln zł w roku 2015 i 60 mln zł w 2016 roku, przy nadal niskim poziomie płaconych podatków dochodowych. Natomiast śrrodki z operacyjnych przepływów pieniężnych pozostałe po pokryciu nakładów inwestycyjnych, podatków, odsetek oraz wypłaty dla akcjonariuszy w latach 2015-2016 roku zostaną przeznaczone głównie na redukcję zadłużenia.
"Nie oczekuje się znaczących transakcji kapitałowych w okresie do końca 2016 roku. Nie przewiduje się pozyskiwania nowego finansowania, natomiast w przypadku możliwości refinansowania istniejących obligacji w wyniku korzystnych warunków rynkowych lub pozytywnych okoliczności wynikających z ewentualnej zmiany kontroli nad TVN takie refinansowanie mogłoby mieć miejsce" - czytamy dalej.

W perspektywie wykraczającej poza rok 2016 oraz przy założeniu dalszego wzrostu PKB w Polsce w przedziale od 3% do 4%, zarząd TVN spodziewa się osiągnąć złożoną stopę rocznego wzrostu przychodów na poziomie ok. 5% w latach 2017-2019.

dxopdlq

"Należy jednak podkreślić, że wszelkie oceny PKB i przychodów zakładają brak poważnych zaburzeń makroekonomicznych takich jak: kryzys zadłużenia w Europie, niestabilność geopolityczna w krajach sąsiednich, globalna niepewność gospodarcza" - podsumowano.

TVN to zintegrowana grupa medialna, działająca w ramach trzech głównych segmentów biznesowych: nadawanie i produkcja telewizyjna oraz cyfrowa płatna telewizja satelitarna. Nadaje jedenaście kanałów telewizyjnych, m.in. TVN, TVN7, TVN24, TVN Turbo i TVN Style.

(ISBnews)

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq