Trwa ładowanie...
djywbx1
espi

TVN - Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i G...

TVN - Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TVN S.A. za rok 2013 (3/2012)
Share
djywbx1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TVN S.A. za rok 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza TVN S.A. działając na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 6) Statutu TVN S.A. postanowiła w dniu 27 lutego 2013 r. wyznaczyć spółkę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 oraz działającego w jej ramach biegłego rewidenta spełniającego warunki określone przepisami prawa dla przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TVN S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TVN za rok 2013 oraz sprawozdań finansowych TVN S.A. i Grupy TVN obejmujących różne okresy w trakcie roku obrotowego 2013. Grupa TVN korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w poprzednich latach w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki TVN S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TVN, jak również w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego. Osoba biegłego rewidenta badająca
sprawozdanie finansowe Spółki TVN S.A. i Grupy TVN nie świadczy usług doradztwa podatkowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. informs that the Supervisory Board, pursuant to paragraph 21 sec. 3 point 6) of TVN Statutes, decided on February 27, 2013 to appoint PricewaterhouseCoopers Ltd., with its seats in Warsaw, al. Armii Ludowej 14, registered in the auditor?s register under the no. 144, and the certified auditor, associated with PricewaterhouseCoopers Ltd., satisfying the requirements of the binding law ? for auditing the standalone financial statements of TVN, the consolidated financial statements of TVN Group for the year 2013 and the financial statements of TVN and TVN Group covering various periods during the financial year 2013. TVN Group has previously rendered services in relation to reviews and audits of the standalone financial statements of TVN and the consolidated financial statements of TVN Group, as well as tax advisory services from PricewaterhouseCoopers Ltd. The auditor in person that reviews and audits the standalone financial statements of TVN and the consolidated financial
statements of TVN Group does not provide tax advisory services. | |

djywbx1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-00-57-883 11131245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2013-02-27 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djywbx1

Podziel się opinią

Share
djywbx1
djywbx1