Trwa ładowanie...
dhecpw6

UBOAT - LINE - Nabycie 100% akcji w spółce EKO ELEKTROWNIE S.A. (47/2014) - EBI

UBOAT - LINE - Nabycie 100% akcji w spółce EKO ELEKTROWNIE S.A. (47/2014)

Share
dhecpw6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 47 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie 100% akcji w spółce EKO ELEKTROWNIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 24 listopada 2014 r. zostały zawarte umowy kupna-sprzedaży akcji, na mocy której Emitent nabył wszystkie 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki EKO ELEKTROWNIE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000399852), o wartości nominalnej 1,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł, stanowiących 100,00% udziału w kapitale zakładowym oraz 100,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedmiotowej spółki. Cena nabycia ww. akcji wyniosła 100.000,00 zł. Jednocześnie w dniu 24 listopada 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przedmiotowej spółki, podczas którego podjęto uchwały m.in.: o zmianie nazwy spółki na Uboat Electric S.A., zmianie siedziby spółki na miasto Kraków, rozszerzenie przedmiotu działalności o wytwarzanie paliw gazowych, dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2) oraz wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD
35.1). Spółka EKO ELEKTROWNIE S.A. (w trakcie zmiany nazwy na Uboat Electric S.A.) prowadzić będzie działalność operacyjną związaną z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Zarząd Uboat - Line S.A. podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na jej prawdopodobny istotny pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz na perspektywy rozwoju Emitenta. Nabycie podmiotu jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta, opublikowaną RB EBI nr 18/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. w pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhecpw6

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Misiąg Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhecpw6

Podziel się opinią

Share
dhecpw6
dhecpw6