Trwa ładowanie...
d343ize

UBOAT - LINE - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 marca 2015 r. ... - EBI

UBOAT - LINE - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 marca 2015 r. (17/2015)

Share
d343ize
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 marca 2015 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Uboat?Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 marca 2015 roku, w obecności notariusza Wojciecha Zarzyckiego z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie oraz informuje iż Zgromadzenie odstąpiło od powołania komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzono Przewodniczącemu. Jednocześnie Zarząd sygnalizuje, iż zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwał nr 1, 2, 12, 13. O przypadkach wniesienia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności ww. uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd będzie informował niezwłocznie. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
uboatuchwalynwza_EBI-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Filip Urbanowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d343ize

Podziel się opinią

Share
d343ize
d343ize