Trwa ładowanie...
dhwmzeu
espi

UBOAT - LINE - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (17/2014) - EBI

UBOAT - LINE - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (17/2014)
Share
dhwmzeu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwały nr 18/2014 odwołało Pana Wojciecha Misiąga z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Emitenta dziękuje Panu Wojciechowi Misiąg za pracę, którą wniósł w okresie sprawowanej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki Uboat - Line S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwały nr 19/2014 powołało Pana Jakuba Misiąga na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym Rada Nadzorcza została uzupełniona do wymaganej liczby pięciu członków. Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | JakubMisiag-formularzEBI-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Misiąg Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwmzeu

Podziel się opinią

Share
dhwmzeu
dhwmzeu