Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...

UNIMOT GAZ S.A. - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/2014)
Share
d36pyzr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | UNIMOT GAZ S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNIMOT GAZ S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 3 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Isaaca Queruba ? Członka Rady Nadzorczej UNIMOT GAZ S.A. z siedzibą w Zawadzkiem o transakcji zawartej przez podmiot, w którym Isaac Querub pełni funkcje zarządcze tj. MOKA Consulting S.L. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, ? sporządzone stosownie do art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, o transakcjach akcjami Emitenta dokonanymi na rynku NewConnect. Z przekazanych informacji wynika, że Moka Consulting S.L. z siedzibą Madrycie, Hiszpania, dokonał transakcji nabycia na akcjach UNIMOT GAZ S.A.: Data transakcji Kupno/ Sprzedaż Wolumen Cena średnia 30.01.2014 r. kupna 160.190 szt. 2,85
zł Transakcja cywilnoprawna dokonana za pośrednictwem SANTANDER INVESTMENT BOLSA S.A., Bank Zachodni WBK S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-04 Bogusław Satława Prezes Zarządu Bogusław Satława

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr