Trwa ładowanie...
d3f6jvd
d3f6jvd
espi

UNITED - Sprzedaż udziałów spółki wchodzącej w skład GK UNITED oraz podjęcie decyzji o zamiarze w ... - EBI

UNITED - Sprzedaż udziałów spółki wchodzącej w skład GK UNITED oraz podjęcie decyzji o zamiarze wprowadzenia spółki zależnej do obrotu w ASO na NewConnect (11/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3f6jvd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż udziałów spółki wchodzącej w skład GK UNITED oraz podjęcie decyzji o zamiarze wprowadzenia spółki zależnej do obrotu w ASO na NewConnect | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd UNITED S.A. (dalej: ?Emitent?) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości informacje, iż w dniu 13 marca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie reorganizacji struktury własnościowej spółek w grupie kapitałowej UNITED, polegającej na sprzedaży 100% udziałów NCF S.A. z NCF Group Sp. z o.o. do podmiotu dominującego w grupie - UNITED S.A. W związku z poprawiającą się koniunkturą w branży reklamowej, rosnącymi wydatkami reklamowymi w Polsce, a także bardzo dobrymi wynikami przychodów ze sprzedaży GK UNITED za IV kwartał 2014 r., o których Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. oraz raporcie okresowym nr 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. za IV kwartał 2014 r. , na które decydujący wpływ miały wyniki spółek zależnych z branży reklamowej w tym NCF S.A. (Przychody ze sprzedaży 17,19 mln zł, zysk operacyjny ? 1,88 mln zł, zysk netto ? 1,87 mln zł), Zarząd Emitenta podjął zamiar wprowadzenia spółki zależnej NCF S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
na rynek NewConnect. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jan Karaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f6jvd

Podziel się opinią

Share
d3f6jvd
d3f6jvd