Trwa ładowanie...
d4lbgvj

UOKIK: Carrefour ukarany (komunikat)

...
Share
d4lbgvj

02.09. Warszawa - UOKIK informuje:

Ponad 540 tys. zł będzie musiała zapłacić spółka Carrefour za zwłokę w wykonaniu decyzji - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prowadząc postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji Prezes UOKiK poza możliwością wydania zgody na transakcję i jej zakazu może wydać zgodę warunkową. Dzieje się tak kiedy, pomimo że koncentracja prowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji można wyeliminować to zagrożenie nakładając na przedsiębiorcę określone obowiązki. Warunki takie mogą zobowiązywać m.in. do odsprzedania części majątku na rzecz podmiotu, który będzie w stanie podjąć konkurencję ze sprzedającym bądź zobowiązywać do określonego zachowania przez pewien czas. W takich przypadkach Prezes UOKiK wydaje decyzję określającą warunki, które przedsiębiorcy muszą spełnić, aby móc ją przeprowadzić. W latach 2004-2009 Prezes Urzędu wydał dziewięć zgód warunkowych.

d4lbgvj

W czerwcu 2007 roku francuska grupa Carrefour otrzymała zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie kontroli nad polską spółką Ahold pod warunkiem, że do końca 2008 roku zrezygnuje z wszelkich praw, w tym własności, użytkowania wieczystego, najmu do sklepów - Champion w Grodzisku Mazowieckim, Albert w Jaworznie, Hypernova w Pabianicach, Albert i Carrefour w Chrzanowie, Champion w Sochaczewie, Albert w Konstantynowie Łódzkim oraz Hypernova i Albert w Zamościu. Analiza Urzędu wykazała, że właśnie na tych rynkach połączenie działalności dwóch sieci sklepów wielkopowierzchniowych będzie miało negatywny wpływ na sprzedaż detaliczną. Określony w decyzji warunek został zaakceptowany przez Carrefour, który również został zobowiązany do przekazania informacji o sposobie jego realizacji.

W styczniu 2009 roku spółka powiadomiła Prezesa Urzędu o wykonaniu decyzji. Z nadesłanych dokumentów wynikało, że w odniesieniu do siedmiu sklepów warunek został wykonany w terminie, czyli przed 31 grudnia 2008 roku. Natomiast w stosunku do dwóch sklepów (Champion w Grodzisku Mazowieckim i Albert w Jaworznie) wykonanie decyzji nastąpiło po dacie określonej w decyzji. W pierwszym przypadku umowa sprzedaży została podpisana 22 stycznia 2009 roku, natomiast w przypadku sklepu w Jaworznie 26 stycznia 2009 roku.Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorców karę finansową w wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji. W związku z tym wszczęte zostało postępowanie antymonopolowe w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Carrefour.

Niewykonanie warunku w terminie stanowi zagrożenie dla konkurencji na rynku jak i również dla konsumentów. Warunek nakładany jest w sytuacji stwierdzenia istotnego zagrożenia dla konkurencji. Każde przedłużenie okresu wyznaczonego na jego wykonanie oznacza, że sytuacja rynkowa nie wraca do stanu równowagi.

Ustalając wysokość kary Prezes UOKiK wzięła pod uwagę w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej. Na spółkę została nałożona sankcja w wysokości 542 412 zł., czyli 5 tys. euro za każdy z 26 dni zwłoki w wykonaniu prawomocnej decyzji (od 1 do 26 stycznia bieżącego roku). Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ wni/

d4lbgvj

Podziel się opinią

Share
d4lbgvj
d4lbgvj