Trwa ładowanie...
d3mqdtl
d3mqdtl

UOKiK: postępowanie ws. telewizji mobilnej (komunikat)

...
Share
d3mqdtl

24.09. Warszawa - UOKiK informuje:

UOKiK sprawdzi, czy Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4 zawarli nielegalne porozumienie ograniczające konkurencję. Wszczęte postępowanie antymonopolowe wyjaśni, czy operatorzy uzgadniali między sobą sposób postępowania wobec hurtowego operatora telewizji mobilnej.

W 2009 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił konkurs na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia hurtowych audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w technologii DVB-H. Wzięły w nim udział dwa podmioty: spółka Info-TV-FM oraz konsorcjum Mobile TV, zawiązane specjalnie w tym celu przez Polkomtel, Polską Telefonię Cyfrową, PTK Centertel i P4. UKE rozstrzygnął przetarg na korzyść Info-TV-FM.

d3mqdtl

Koncesja udzielona zwycięzcy miała umożliwić m.in. odbiór telewizji w telefonie komórkowym, w lepszym standardzie niż możliwy obecnie. Aby móc świadczyć usługi dla odbiorców indywidualnych na szeroką skalę, Info-TV-FM musi podpisać umowy z operatorami telefonii komórkowej.

Prezes UOKiK wszczęła postępowanie antymonopolowe, w którym sprawdzi, czy operatorzy tworzący konsorcjum (które nie wygrało przetargu) uzgadniali między sobą sposób postępowania wobec Info-TV-FM.

W toku postępowania Urząd zbada, czy po przegraniu konkursu uczestnicy konsorcjum - Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4 - kontynuowali współpracę oraz na czym ona polegała. W szczególności UOKiK sprawdzi, czy przedsiębiorcy uzgodnili, że będą powstrzymywać się od rozmów z Info-TV-FM do czasu dokonania ustaleń między sobą.

Ponadto Urząd zbada, czy dokonywali wspólnych analiz warunków finansowych i wartości biznesowej oferty Info-TV-FM oraz czy ustalili także wspólne działania PR - mogące polegać m.in. na publicznym kwestionowaniu ważności i wiarygodności oferty Info-TV-FM.

d3mqdtl

Wymiana informacji oraz dokonywanie uzgodnień dotyczących kształtowania relacji z Info-TV-FM pomiędzy Polkomtelem, Polską Telefonią Cyfrową, PTK Centertel i P4 mogły naruszać przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Każdy z operatorów powinien samodzielnie, w oparciu o własną kalkulację ekonomiczną, oceniać ofertę Info-TV-FM, a decyzja o podjęciu współpracy z Info-TV-FM powinna być podjęta samodzielnie, a nie w wyniku wspólnych ustaleń.

UOKiK sprawdzi, czy działanie operatorów nie przyczyniło się do opóźnienia rozwoju hurtowego rynku usług telewizji mobilnej, a w konsekwencji do pozbawienia użytkowników końcowych możliwości korzystania z tych usług. Postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję powinno być zakończone nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Ponadto obecnie prowadzone są dwa postępowania przeciwko spółkom: PTC i Polkomtel dotyczące utrudniania kontroli, która była przeprowadzona w ramach postępowania poprzedzającego przedmiotowe postępowanie antymonopolowe.

Maksymalna sankcja finansowa za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję wynosi 10 proc. przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Uczestnicy zmowy, którzy chcą uniknąć dotkliwej kary, mogą skorzystać z programu łagodzenia kar leniency.

d3mqdtl

Przedsiębiorca, który dostarczy istotne informacje o istnieniu porozumienia, nie był jego inicjatorem oraz nie nakłaniał innych do niedozwolonych działań, może ubiegać się nawet o całkowite odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej. Wniosek w tej sprawie można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, pracownikowi UOKiK do protokołu, pocztą, faksem, a także emailem na adres: leniency@uokik.gov.pl.

Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące programu udzielają prawnicy UOKiK pod numerem telefonu: (22) 55 60 555.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3mqdtl

Podziel się opinią

Share
d3mqdtl
d3mqdtl