Trwa ładowanie...
d175c6h

UOKiK ws. spółki PWiK w Otmuchowie (komunikat)

...

Share
d175c6h

27.05. Warszawa - UOKiK informuje:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stosowało niezgodne z prawem postanowienia - uznała prezes UOKiK. Spółka zobowiązała się do zmiany niedozwolonych praktyk.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Otmuchowie prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Otmuchów. UOKiK zakwestionował postanowienia zawarte we wzorcu umowy stosowanym przez spółkę.

d175c6h

Przedsiębiorca m.in. zastrzegał sobie możliwość odcięcia dostawy wody i wypowiedzenia umowy w przypadku "niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez odbiorcę". Zgodnie z prawem takie wypowiedzenie może nastąpić tylko w ściśle określonych wypadkach. Użyte sformułowanie rozszerzało tę możliwość na inne okoliczności, także przy nieznacznym uchybieniu w wykonywaniu umowy.

Spółka zobowiązała się do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk. Prezes UOKiK nałożyła na nią obowiązek wykonania zobowiązania oraz złożenia sprawozdania o stopniu jego realizacji. Decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z prawem, w przypadku niewykonania obowiązku nałożonego prawomocną decyzją UOKiK, przedsiębiorca może zostać ukarany karą pieniężną do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw konsumenci uzyskają u powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów lub pod numerem telefonu 0800 007 707 czynnym od pn. do pt. od 9.00 do 17.00.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d175c6h

Podziel się opinią

Share
d175c6h
d175c6h