Trwa ładowanie...
d292byt

URLOPY.PL S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta (35/2011)

URLOPY.PL S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta (35/2011)

Share
d292byt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URLOPY.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Urlopy.pl S.A. informuje iż w dniu 24.11.2011 roku wpłynęło od Akcjonariusza Pana Pawła Ratyńskiego zawiadomienie następującej treści :" W dniu 15.11.2011 roku w wyniku rozliczenia transakcji kupna przekroczyłem 10% ogólnej liczby głosów w Spółce Urlopy.pl SA (Spółka). Przed zmianą udziału, na dzień 14.11.2011 roku posiadałem 41 763 163 akcji Spółki i tyle samo głosów stanowiących 9,94% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie na dzień 15.112011 roku posiadam 42 472 379 akcji i tyle samo głosów stanowiących 10,11% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. W okresie 12 miesięcy zamierzam zarówno zwiększać jak i zmniejszać udział w ogólnej liczbie głosów w zależności od sytuacji rynkowej oraz ekonomicznej Spółki w celu wzrostu wartości inwestycji. Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292byt

| | | URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URLOPY.PL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 366 06 26 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ifsa.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743030410 | | 141037382 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d292byt

Podziel się opinią

Share
d292byt
d292byt