Trwa ładowanie...
d35b17j

URSUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (6/2015)

URSUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (6/2015)

Share
d35b17j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 2 luty 2015 r. URSUS S.A. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do Umowy kredytowej o kredyt odnawialny w wysokości nieprzekraczającej 4.000.000 USD zawartej w dniu 17 kwietnia 2014 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2014, z późniejszymi zmianami. Zgodnie z postanowieniami zawartych aneksów, okres obowiązywania umowy kredytowej został przedłużony do dnia 15 maja 2015 r. Emitent dokona całkowitej spłaty kredytu w trzech ratach, w terminie do 15 maja 2015 r. Pozostałe warunki umowy, w tym rodzaje zabezpieczeń, nie uległy zmianie. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U.2009.33.259 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Frezerów 7
(ulica) (numer)
+48 22 266 0 266 +48 22 266 0 266
(telefon) (fax)
lublin@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2015-02-03 Jan Wielgus Czlonek Zarządu
2015-02-03 Wojciech Zachorowski Czlonek Zarządu
2015-02-03 Abdullah Akkus Czlonek Zarządu
2015-02-03 Marek Włodarczyk Czlonek Zarządu
2015-02-03 Marcin Matusewicz Prokurent
2015-02-03 Agnieszka Wiśniewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35b17j

Podziel się opinią

Share
d35b17j
d35b17j