Trwa ładowanie...
telekomunikacja

Usługi teleinformatyczne: wszystko w jednym

Integracja oferty wyznacza kierunek rozwoju produktu dla biznesu na rynku teleinformatycznym. Dostawcy łączą coraz większą liczbę usług w indywidualnie skrojonym pakiecie.

Share
Usługi teleinformatyczne: wszystko w jednym
Źródło: AFP
d1zz9ea

Integracja ofert teleinformatycznych idzie w kierunku odciążenia klienta biznesowego, optymalizacji kosztowej, elastyczności i powierzenia największej liczby usług obsłudze zewnętrznej.

- Trend pokazujący integrację oferty produktowej w obszarze teleinformatyki ujawnia się najwyraźniej, gdy spojrzymy na sieci komputerowe i łączność głosową - mówi Dariusz Pacyna, dyrektor handlowy grupy produktowej Voice/UC/Data w NextiraOne Polska.

d1zz9ea

Kilka lat temu te dwa obszary były zupełnie rozłączne, osobny zespół budował i utrzymywał sieć LAN i WAN, osobny zajmował się centralą telefoniczną PABX.

Obecnie buduje się jednolitą platformę transmisyjną opartą o protokół IP, na której można osadzić nie tylko typowe aplikacje funkcjonujące w firmie, ale także komunikację głosową, wideo, monitoring, telewizję czy geolokalizację.

Jak zauważa Pacyna, zastosowanie takiego rozwiązania niesie ze sobą szereg korzyści, z których te najbardziej bezpośrednie to jedno okablowanie, wspólne łącza telekomunikacyjne oraz jeden zespół osób do obsługi i administracji całego systemu komunikacyjnego. Rozwiązania z zakresu tzw. komunikacji ujednoliconej (ang. Unified Communications) zastąpiły tradycyjną centralę PABX oraz są strategicznym segmentem rozwojowym czołowych dostawców technologii IT, takich jak Alcatel-Lucent czy Cisco. Rozszerzają one funkcjonalność terminalu użytkownika o usługi niespotykane w telefonii tradycyjnej czy też prostej telefonii IP. Udostępniają je na bardzo szerokiej gamie terminali oraz wprowadzają zaawansowane mechanizmy pracy grupowej i mobilnej.

Najważniejszym wyróżnikiem rozwiązań klasy UC jest jednorodny, niezależny od urządzenia interfejs użytkownika, inteligentny serwer obecności oraz bogate mechanizmy kierowania komunikacją multimedialną (głos, wideo, e-mail, komunikator, poczta głosowa, SMS, dostęp do aplikacji firmowych itp.). Podstawą systemów UC jest nowoczesna, bezpieczna sieć transmisji danych obejmująca sieć LAN, WAN oraz dostęp do internetu z urządzeń mobilnych. Do takiej sieci dołączane są serwery komunikacji UC oraz terminale końcowe.

d1zz9ea

Oszczędności wynikające z implementacji rozwiązania UC wynikają głównie z czterech obszarów użytkowania tego typu systemu, tj. jego zakupu i implementacji oraz utrzymania i administracji, lepszej efektywności i jakości pracy użytkowników oraz wykorzystania infrastruktury transmisji danych do transmisji głosu (VoIP).

Jak zauważa Jacek Fischbach, dyrektor departamentu rozwoju i zarządzania produktami Corpo w Netii, firmy coraz częściej chcą korzystać ze zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych od jednego dostawcy-operatora. - Rośnie też liczba przedsiębiorstw, która decyduje się na rozwiązania hostowane, uzyskując więcej z mniej, szybciej bez ryzyka oraz obciążania technologią - wskazuje nasz rozmówca. - Taki model nie generuje zbędnych inwestycji, które finalnie, wobec bardzo szybkiego rozwoju technologii, mogą się nie zdążyć klientowi zwrócić.

W kierunku outsourcingu

Operatorzy telekomunikacyjni coraz śmielej sięgają w miejsca, które do niedawna były wyłącznie domeną integratorów, a wtedy często to operator jest na pozycji tego, któremu klient powierza wyrób najlepszego rozwiązania. Przyszłość to integracja procesów biznesowych, dająca uproszczenia i integrację wszelkich form komunikacji, optymalizująca czasy reakcji pracowników (zwiększająca dostępność informacji, eliminująca różnorodność urządzeń i mediów), ponieważ różne technologie powinny się stać przezroczyste z punktu widzenia użytkownika.

Piotr Błędziński, wiceprezes zarządu ds. marketingu i sprzedaży Exatel, przekonuje, że celem wdrożenia zintegrowanej, kompletnej usługi jest zagwarantowanie niezawodnej i bezpiecznej komunikacji pomiędzy oddziałami firmy oraz centrami danych, a także zapewnienie zdalnego dostępu do określonych zasobów firmy dla pracowników mobilnych i partnerów biznesowych.

d1zz9ea

- Oferta powinna spełniać wymagania w zakresie konwergencji i jakości usług oraz obejmować nie tylko transmisję danych, dostęp do internetu, ale również połączenia głosowe wraz z pakietem usług dodanych, np. infolinią, audio i wideokonferencjami - zwraca uwagę nasz rozmówca. Wśród najważniejszych zalet oferty zintegrowanej wymienia gwarancję niezawodności, bezpieczeństwo danych i skalowalność rozwiązania. Wszystkie te cechy zapewnia pakiet usług, dla których bazę stanowi sieć korporacyjna VPN (Virtual Private Network), obejmująca transmisję danych pomiędzy lokalizacjami firmy. W takim rozwiązaniu dane klienta są całkowicie odizolowane od innych sieci, a właściwe zabezpieczenia chronią przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Jako przykład rozwiązania zintegrowanego nasz rozmówca podaje usługi telefonii IP oparte o architekturę IMS (IP Multimedia Subsystem) z wykorzystaniem protokołu SIP, realizowane w sieci konwergentnej z najwyższym priorytetem, co gwarantuje wysoką jakość połączeń telefonicznych.

Rozwiązanie to z jednej strony optymalizuje wykorzystanie posiadanych przez klienta zasobów sieciowych, z drugiej zmniejsza koszty połączeń telefonicznych, które w ramach wszystkich lokalizacji podłączonych do sieci VPN są bezpłatne. Oszczędności dla firmy daje także wdrożenie usługi wideokonferencji, dzięki której firma nie ponosi kosztów zbędnych podróży służbowych. Korzyści z integracji można uzyskać również w zakresie usługi dostępu do internetu.

Jedno scentralizowane połączenie sieci klienta z internetem to mniejsze koszty oraz lepsze zarządzanie posiadanym pasmem.

d1zz9ea

Na różne rodzaje integracji oferty produktowej w obszarze teleinformatyki zwraca uwagę Marek Szmigiel, dyrektor sprzedaży krajowej GTS Energis. Według niego, operatorzy dążą do łączenia usług, dzięki czemu cała oferta jest bardziej elastyczna cenowo, pakietyzują również ofertę, co niesie korzyści związane z przewidywalnością i bezpieczeństwem. - W biznesie atrakcyjność oferty jest niezmiernie ważna, ale jeszcze ważniejsza jest przewidywalność kosztów i elastyczność rozwiązań - przekonuje Marek Szmigiel.

- Przyjęło się rozdzielać od siebie dwa bliźniacze sektory rynku - telekomunikację i informatykę - mówi Piotr Osiadacz, dyrektor ds. strategii w Crowley Data Poland.

Jak wyjaśnia nasz rozmówca, głównym powodem takiego podejścia był charakter wykonywanych prac. W sektorze IT polegają one najczęściej na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązania, co praktycznie wyczerpuje obszar współpracy. Natomiast w telekomunikacji świadczona usługa ma charakter powtarzalny i ciągły, często wieloletni, co przekłada się na długoterminowe budowanie relacji klient-operator i lepsze zrozumienie potrzeb tego pierwszego. - Połączenie obydwu podejść pozwala budować rozwiązania produktowe oparte na realnych doświadczeniach obu stron, dążące do stopniowego poszerzania zakresu współpracy, aż do outsourcingu całego obszaru ITtelekomunikacja - mówi Osiadacz.

Pakiet dla ciebie

Na zalety oszczędnościowe integracji ofert telekomunikacyjnych zwraca uwagę Roman Sadowski, marketing manager w Alcatel-Lucent w Polsce. Według niego, wielofunkcyjne rozwiązanie jest znacznie tańsze w zakupie niż zbudowane z wykorzystaniem wielu wyspecjalizowanych produktów. Daje znacznie większą gwarancję, że wszystkie elementy wchodzące w jego skład będą ze sobą bezproblemowo współpracowały. Zajmuje znacznie mniej miejsca, co oznacza oszczędności na wynajmie lub przygotowaniu serwerowni i jej eksploatacji, zwłaszcza w zakresie poboru energii i chłodzenia.

d1zz9ea

Grzegorz Dobrowolski, dyrektor techniczny w firmie Cisco, uważa, że korzyścią z integracji usług jest uproszczenie teleinformatyzacji i usług informatycznych dla odbiorców i w związku z tym potencjalne zmniejszenie kosztów utrzymania rozwiązania.

- Outsourcing jest jedną z form takiej integracji - mówi. - Również coraz częściej operatorzy telekomunikacyjni realizują tego typu usługi teleinformatyczne. Ich poziom i zakres jest każdorazowo ustalany z operatorem w celu zaoferowania klientowi jak najdogodniejszych warunków świadczonej usługi. Operator przygotowując ofertę na usługi zarządzane dla klienta, uwzględnia m.in. kompetencje, potrzeby wsparcia, plany rozwojowe.

Coraz rzadziej operatorzy i dostawcy usług oferują "punktowe" rozwiązania. Znacznie częściej pojawiają się pakiety, zwykle dostosowywane do potrzeb klienta. Przykładem tego typu ofert są sieci transmisji danych (MPLS), migracja telefonii klasycznej do IP (jako usługa na sieci MPLS) oraz integracja z ofertą telefonii mobilnej. - Również rozwiązania przetwarzania w chmurze stale zyskują na popularności i oczekujemy, że to właśnie jest kierunek, w którym będą zmierzały oczekiwania klientów, jak i rozwój oferty usług operatorów - prognozuje Dobrowolski. - Najważniejszą korzyścią z zastosowania tego typu rozwiązań jest szybkość i łatwa rozbudowa.

Jarosław Maślanek

d1zz9ea

Podziel się opinią

Share
d1zz9ea
d1zz9ea