Trwa ładowanie...

Utrzymujące się zagrożenie deflacyjne w Polsce, złoty stabilny przed CPI

Wtorkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi kontynuację stabilizacji kwotowań wobec głównych zagranicznych dewiz. Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,1375 PLN za euro, 3,0337 PLN względem dolara amerykańskiego oraz 3,4055 PLN wobec franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu pozostają stabilne w rejonie 3,466% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Utrzymujące się zagrożenie deflacyjne w Polsce, złoty stabilny przed CPI
Źródło: DM BOŚ
d32t926

Początek tygodnia na rynku polskich aktywów nie przyniósł znaczących zmian w wycenie, choć można mówić o stabilizacji na dość wysokich poziomach. Inwestorzy, zarówno krajowi oraz zagraniczni, czekają na rozpoczęcie serii publikacji makroekonomicznych z Polski, które mogą ożywić handel. W trakcie dzisiejszej sesji poznamy, najważniejsze jak się wydaje z punktu widzenia ostatnich tygodni, dane dot. inflacji CPI za czerwiec. Rynek spodziewa się wskazania na poziomie 0,2% r/r (0,0% m/m), jednak należy realnie liczyć się z możliwością kolejnego wskazania deflacyjnego (spowodowanego kontynuacją spadku cen żywności). Dzisiejsze dane rozpatrywane będą głównie przez pryzmat ewentualnych działań RPP w zakresie spodziewanej przez część rynku obniżki stóp. Aktualna sytuacja w RPP pozostaje dość niepewna, co ma związek jak się wydaje z „echami afery taśmowej” i kolejne sprzeczne sygnały płynące z gremium utrudniają ocenę prawdopodobieństwa szybkiego dostosowania polityki monetarnej. Niemniej wysoka wycena polskiego długu
(okolice najwyższych poziomów od maja 2013r.) i wycena kontraktów FRA’s wskazują, iż rynek realnie ocenia możliwość obniżek w ciągu najbliższych miesięcy. Z kronikarskiego obowiązku warto wspomnieć o kolejnych niepokojących sygnałach z Ukrainy, jednak wydaje się, iż rynek stracił obecnie zainteresowanie tym tematem, stąd nikła reakcja złotego.

Poza wyżej wymienionym odczytem z Polski głównym wydarzeniem na rynku walutowym będzie wystąpienie szefowej FED, J. Yellen przed amerykańskim kongresem. Rynek nie spodziewa się zaskakujących doniesień, jednak tradycyjnie z uwagi na ostatnie lepsze dane z amerykańskiego rynku pracy, inwestorzy oczekują odniesień co do stanu amerykańskiej gospodarki i tym samym szacunków co do przyszłych podwyżek stóp procentowych w USA.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsza sesja potwierdziła scenariusz konsolidacji na parach związanych z PLN, jednak dzisiejsze wskazanie dot. CPI może przynieść podwyższoną zmienność na parach. W dalszym ciągu na EUR/PLN obserwujemy dość wyraźny opór powyżej 4,1450 PLN, podczas gdy poziomy 4,1330 oraz 4,1200 PLN traktowane są jako wsparcia. CHF/PLN tkwi w zakresie 3,40-3,4130 PLN, a USD/PLN oddala się od oporu w okolicach 3,0485 (3,0640) PLN.

d32t926

Konrad Ryczko

Analityk

Makler Papierów Wartościowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

d32t926

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d32t926

Podziel się opinią

Share
d32t926
d32t926