Trwa ładowanie...
d3x4ng3

V GROUP S.A. - Zawiadomienia od osób obowiązanych dotyczące transakcji na akcjach Spółki (5/2014)

V GROUP S.A. - Zawiadomienia od osób obowiązanych dotyczące transakcji na akcjach Spółki (5/2014)

Share
d3x4ng3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-17
Skrócona nazwa emitenta
V GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienia od osób obowiązanych dotyczące transakcji na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd V GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od trzech osób, w tym dwóch wchodzących w skład organu zarządzającego Emitenta i jednej wchodzącej w skład organu nadzorczego Emitenta, zawiadomienia, przekazane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), o zawarciu przez osobę blisko z nimi związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy, tj. spółkę V Capital S.A., transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Robert Walicki.pdf Robert Walicki_zawiadomienie
Tomasz Rulka.pdf Tomasz Rulka_zawiadomienie
Maciej Jakimiuk.pdf Maciej Jakimiuk_zawiadomienie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x4ng3

| | | V GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | V GROUP S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rejtana | | 17/38 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 646 53 24 | | (22) 646 53 24 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 826 297 99 32 | | 142443240 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Robert Walicki Prezes Zarządu
2014-03-17 Tomasz Rulka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x4ng3

Podziel się opinią

Share
d3x4ng3
d3x4ng3