Trwa ładowanie...
d3qbwqh
d3qbwqh
espi

VEDIA S.A. - Ujawnienie stanu posiadania ? zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ...

VEDIA S.A. - Ujawnienie stanu posiadania ? zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczby głosów (9/2014)
Share
d3qbwqh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania ? zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 5% w ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Vedia S.A. informuje, iż otrzymał od Pana Ireneusza Rymaszewskiego - Członka Rady Nadzorczej informację o zmniejszeniu przez Rymaszewski Asset Ltd. (podmiot zależny od Pana Ireneusza Rymaszewskiego ? Członka Rady Nadzorczej) udziału poniżej 5% w ogólnej liczby głosów. Pan Ireneusz Rymaszewski - Członek Rady Nadzorczej zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poinformował, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji w dniu 18.02.2014 r. nastąpiło zmniejszenie jego udziału z ponad 10% w ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia udziału mniej, niż 5% ogólnej liczby głosów. Przed transakcją Rymaszewski Asset Ltd. posiadał (podmiot
zależny od Pana Ireneusza Rymaszewskiego ? Członka Rady Nadzorczej) 3 421 152 akcji spółki stanowiących 11,9% w kapitale akcyjnym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki Vedia S.A. W wyniku powyższych transakcji Rymaszewski Asset Ltd. (podmiot zależny od Pana Ireneusza Rymaszewskiego ? Członka Rady Nadzorczej) aktualnie posiada 1 221 152 akcji stanowiących 4,3% w kapitale akcyjnym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki Vedia S.A. Spółka Rymaszewski Asset LTD. Informuje, że sprzedaż jest elementem przygotować do ewentualnego wsparcia Zarządu Vedia S.A. w potencjalnej inwestycji kapitałowej na rynku chińskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VEDIA SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VEDIA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zdrojowa 19
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3qbwqh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Mirosław Włodarczyk Prezes Zarządu Mirosław Włodarczyk
2014-02-21 Dariusz Kwiatkowski Członek Zarządu Dariusz Kwiatkowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qbwqh

Podziel się opinią

Share
d3qbwqh
d3qbwqh