Trwa ładowanie...
d1uqo3m
d1uqo3m
espi

VEDIA S.A. - Zakup akcji Emitenta przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych (13/2014)

VEDIA S.A. - Zakup akcji Emitenta przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych (13/2014)
Share
d1uqo3m

| 12 | / | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Data sporządzenia: | | | 2012-01-19 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | GET BANK S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Get Bank S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | | | | | | | | | |
| 13 | | / | 2014 | | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od pełnomocnika Członka Rady Nadzorczej Banku Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o objęciu przez Pana Remigiusza Balińskiego w dniu 19 stycznia 2012 r. 719.920 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku. Objęcie ww. akcji serii H Banku nastąpiło w ramach podziału Getin Holding S.A. ("GH") w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). Osoby będące akcjonariuszami GH w dniu 10 stycznia 2012 r. ("Dzień referencyjny") w tym Pan Remigiusz Baliński oraz osoby blisko z nim związane otrzymali stosowną liczę akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku wyemitowanych przez Bank. W związku z powyższym następujące osoby blisko związane z Panem Remigiuszem Balińskim nabyły akcje Banku, tj: - GH, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, objęła 4.975.709 akcji
zwykłych na okaziciela serii H Banku, - Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckiego, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji, objęła 362.697 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku, - RB Investcom Sp. z o.o., w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu, objęła 96.359 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEDIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakup akcji Emitenta przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vedia S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzenia i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, od Członka Zarządu Spółki, że podmiot zależny od Członka Zarządu dokonał zakupu 22.525 akcji spółki w następujących transakcjach na rynku NewConnect: w dniu 10.07.2014 r. kupno 2.675 akcji po cenie 0,21 zł, w dniu 11.07.2014 r. kupno 14.250 akcji po cenie 0,21 zł, w dniu 11.07.2014 r. kupno 5.600 akcji po cenie 0,22 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VEDIA SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VEDIA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zdrojowa 19
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1uqo3m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Mirosław Włodarczyk Prezes Zarządu Mirosław Włodarczyk
2014-07-15 Dariusz Kwiatkowski Członek Zarządu Dariusz Kwiatkowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqo3m

Podziel się opinią

Share
d1uqo3m
d1uqo3m