Trwa ładowanie...
d24svm0
d24svm0
espi

VELTO CARS S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok ob ...

VELTO CARS S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014. (25/2014)
Share
d24svm0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
VELTO CARS S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2014.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Velto Cars S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 listopada 2014 r. dokonała wyboru Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Badania Bilansów ?OPINIA? Jadwiga Kamińska-Mały z siedzibą w Legnicy przy ul. Dębowej 38, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta na podstawie § 18 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki. Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Badania Bilansów ?OPINIA? została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2083 oraz wykonująca w jej imieniu badanie sprawozdania finansowego ? Jadwiga Kamińska-Mały ? biegły rewident pod numerem 6956. Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy. Spółka współpracowała z Kancelarią Doradztwa Podatkowego i Badania Bilansów ?OPINIA? podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VELTO CARS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VELTO CARS S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jerozolimskie 195
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
biuro@velto.pl http://velto.pl
(e-mail) (www)
8971775009 021533467
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Krzysztof Szczupak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24svm0

Podziel się opinią

Share
d24svm0
d24svm0