Trwa ładowanie...
d47rmc6
d47rmc6
espi

VELTO S.A. - Ogłoszenie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 li...

VELTO S.A. - Ogłoszenie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 lipca 2013 roku (9/2013)
Share
d47rmc6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
VELTO S.A.
Temat
Ogłoszenie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 lipca 2013 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Velto S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 czerwca 2013 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 lipca 2013 roku o nowe punkty: 1.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 2.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymienione punkty. W załączeniu Spółka przekazuje ujednolicony tekst ogłoszenia wraz z ujednoliconym porządkiem obrad oraz ujednolicone projekty uchwał objęte porządkiem obrad.
Załączniki
Plik Opis
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI - Velto 8 lipca 2013.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji.
OGŁOSZENIE ZARZĄDU VELTO S.A. - 8 lipca 2013.pdf Ogłoszenie Zarządu.
Projekty uchwal Velto - 8 lipca 2013.pdf Projekty Uchwał.
VEL-pelnomocnictwonaZWZ-8.07.2013.pdf Pelnomocnictwo.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VELTO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VELTO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-614 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trawowa 35a/1
(ulica) (numer)
+48 71 788 67 42
(telefon) (fax)
biuro@velto.pl http://velto.pl
(e-mail) (www)
8971775009 021533467
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Maria Daroń Członek Zarządu Maria Daroń

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47rmc6

Podziel się opinią

Share
d47rmc6
d47rmc6