Trwa ładowanie...
d1b41pl
espi

VELTO S.A. - Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów (8/2012)

VELTO S.A. - Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów (8/2012)
Share
d1b41pl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VELTO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Velto S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 18.12.2012 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza spółki APICUS INVESTMENTS LIMITED w następującej treści "Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych APICUS INVESTMENTS LIMITED informuje, iż zbył w drodze umowy sprzedaży akcji z dnia 17.12.2012 roku 2.590.000 akcji spółki VELTO S.A. ("Spółka"). Przed zawarciem transakcji APICUS INVESTMENTS LIMITED był posiadaczem 2.590.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które stanowiły 30,83% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do oddania 2.590.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 30,83% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu transakcji APICUS INVESTMENTS LIMITED nie posiada akcji VELTO S.A. APICUS INVESTMENTS LIMITED nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje VELTO S.A." | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VELTO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VELTO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-614 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trawowa 35a/1
(ulica) (numer)
+48 71 788 67 42
(telefon) (fax)
biuro@velto.pl http://velto.pl
(e-mail) (www)
8971775009 021533467
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Tomasz Misiewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b41pl

Podziel się opinią

Share
d1b41pl
d1b41pl