Trwa ładowanie...
d1ta5eh

VENO S.A. - Zmiana stanu posiadania Zen Capital SP. Z 0.0. S.K.A. (4/2015)

VENO S.A. - Zmiana stanu posiadania Zen Capital SP. Z 0.0. S.K.A. (4/2015)

Share
d1ta5eh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VENO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania Zen Capital SP. Z 0.0. S.K.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd VENO S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia od akcjonariusza Zen Capital ONE Sp. z o.o. S.K.A.: === ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTUSTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr184, poz 1539 z późniejszymi zmianami), niniejszym zawiadamiam: w związku z komunikatem (raport EBI nr 38/2014) spółki VENO z dnia 30 grudnia 2014 roku dotyczącym rejestracji akcji serii L w Krajowym Rejestrze Sądowym informuję, iż spółka Zen Capital One Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, którą reprezentuje komplementariusz Zen Capital One Sp. z o.o. w której pełnię funkcję Prezesa Zarządu objęła i
opłaciła 193.548 akcji serii L spółki VENO S.A (notowanych na rynku NewConnect) z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda. Przed dokonaniem powyższej transakcji Zen Capital ONE Sp. z o.o. S.K.A. posiadał 3.138.240 akcji Spółki (31,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). Po dokonanej transakcji Zen Capital ONE Sp. z o.o. S.K.A. posiada łącznie 3.331.7880 akcji spółki VENO S.A., stanowiących 30,03% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie 30,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (ilość wyliczona przy ilości akcji 11.095.150) Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce VENO S.A. w Warszawie. === | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ta5eh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VENO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VENO S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 332 59 29 | | 22 203 53 93 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@veno-sa.pl | | www.veno-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1132693199 | | 141107326 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu Arkadiusz Kuich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ta5eh

Podziel się opinią

Share
d1ta5eh
d1ta5eh