Trwa ładowanie...
d3zorcq
d3zorcq
espi

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym...

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VENTURION S.A. w dniu 21 lutego 2014 roku (4/2014)
Share
d3zorcq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
VENTURION INVESTMENT FUND S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VENTURION S.A. w dniu 21 lutego 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd VENTURION S.A. niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lutego 2014 roku co najmniej 5% głosów posiadali następujący akcjonariusze: 1. PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie posiadająca 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 19,77% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku i 14,80% w kapitale zakładowym oraz 18,94% w ogólnej liczbie głosów, 2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD. z siedzibą w Larnace posiadająca 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 80,23% w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2014 roku i 80,79% w kapitale zakładowym oraz 76,86% w ogólnej liczbie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VENTURION INVESTMENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VENTURION INVESTMENT FUND S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 23
(ulica) (numer)
+48 22 416 28 93 +48 22 252 15 51
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5272666891 142980853
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Wiesława Chmielewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zorcq

Podziel się opinią

Share
d3zorcq
d3zorcq