Trwa ładowanie...
d3h9jy5
d3h9jy5
espi

VIATRON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa ...

VIATRON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które miało miejsce w dniu 17 listopada 2014 r. (16/2014)
Share
d3h9jy5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
VIATRON S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które miało miejsce w dniu 17 listopada 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 listopada 2014 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. 1). Igor Pawela, prawo głosu z 342 401 akcji, stanowiących 31,87% w liczby głosów na NWZA oraz stanowiących 30,00 % ogólnej liczby głosów. 2). Herkules SA, prawo głosu z 731 835 akcji, stanowiących 68,13% liczby głosów na NWZA oraz stanowiących 64,12% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba akcji Viatron S.A.: 1 141 336; Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA akcji: 1 074 236; Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 074 236.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Igor Pawela Prezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h9jy5

Podziel się opinią

Share
d3h9jy5
d3h9jy5