Trwa ładowanie...
d2bq845
d2bq845
espi

VIATRON - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym ... - EBI

VIATRON - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które miało miejsce w dniu 17 listopada 2014 (32/2014)
Share
d2bq845
NEW CONNECT
Raport EBI nr 32 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które miało miejsce w dniu 17 listopada 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 listopada 2014 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1. Igor Pawela, prawo głosu z 342.401 akcji, stanowiących 31,87% w liczby głosów na NWZA oraz stanowiących 30,00 % ogólnej liczby głosów. 2. Herkules SA, prawo głosu z 731.835 akcji, stanowiących 68,13% liczby głosów na NWZA oraz stanowiących 64,12% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba akcji Viatron S.A.: 1.141.336 Liczba akcji zarejestrowanych na NWZA akcji: 1.074.236 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.074.236 Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Igor Pawela Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bq845

Podziel się opinią

Share
d2bq845
d2bq845