Trwa ładowanie...
dn9pyjj
espi

VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o...

VIDIS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/2014)

Share
dn9pyjj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-17
Skrócona nazwa emitenta
VIDIS S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 17 marca 2014 roku Emitent otrzymał od Prokurenta zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczącą transakcji nabycia przez niego: - 28.850 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,30 zł za każdą akcję w dn. 12.03.2014 r. - 7.500 szt. akcji zwykłych Spółki w cenie 1,30 zł za każdą akcję w dn. 13.02.2014 r. Zawiadomienie zostało przesłane w związku z przekroczeniem równowartości w złotych polskich progu 5.000 EUR. Wyżej wymienionych transakcji dokonano w czasie sesji zwykłej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prokurent nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn9pyjj

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Bartosz Palusko Prezes Zarządu
2014-03-17 Tomasz Kliczkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn9pyjj

Podziel się opinią

Share
dn9pyjj
dn9pyjj