Trwa ładowanie...
d1790g4
espi

VIGO SYSTEM S.A. - Przydział Akcji w ofercie publicznej (2/2014)

VIGO SYSTEM S.A. - Przydział Akcji w ofercie publicznej (2/2014)
Share
d1790g4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-19
Skrócona nazwa emitenta
VIGO SYSTEM S.A.
Temat
Przydział Akcji w ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd VIGO System S.A. ( ?Spółka?) informuje, że w dniu 12 listopada dokonany został ostateczny przydział Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej. Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: Przydzielono wszystkie 294 250 Akcji Oferowanych, w tym w ramach sprzedaży 43 000 akcji serii A i 216 250 akcji serii C oraz 35 000 Akcji Oferowanych nowej emisji serii D. Akcje przydzielono w następujący sposób: - 254 000 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym, - 40 250 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym. Średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 86,3%. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej nie podlegały redukcji. Cena Sprzedaży Akcji była równa 180 zł za akcję. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIGO SYSTEM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poznańska 129/133
(ulica) (numer)
+48 22 733 54 00 +48 22 666 01 59
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-020-73-40 010265179
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Andrzej Maciak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4