Trwa ładowanie...
d2dae38
d2dae38
espi

VIGO SYSTEM S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana stany posiadania (3/2014)

VIGO SYSTEM S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana stany posiadania (3/2014)
Share
d2dae38

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VIGO SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji ? zmiana stany posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki VIGO System S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17.11.2014 roku otrzymał od akcjonariuszy Spółki zawiadomienia o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki, które nastąpiły wskutek sprzedaży akcji Emitenta w ramach pierwszej oferty publicznej. Zgodnie z treścią zawiadomień: 1. Pan Andrzej Maciak przed zmianą posiadał 51 600 akcji Spółki i był uprawniony do 51 600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,44 % ogólnej liczby głosów i 7,44 % kapitale zakładowym Vigo System S.A. Po zmianie Pan Andrzej Maciak posiada 34 400 akcji uprawniających do wykonywania 34 400 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 4,96% ogólnej liczby głosów oraz 4,96 % w kapitale zakładowym Emitenta. Do zmiany doszło 12 i 14 listopada 2014 r. 2. Pani Jadwiga Nowak przed zmianą posiadała 122 200 akcji Spółki i była uprawniona do 122 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 17,61 % ogólnej liczby głosów i 17,61% w kapitale zakładowym Vigo System
S.A. Po zmianie Pani Jadwiga Nowak posiada 42 200 akcji uprawniających do wykonywania 42 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,05 % ogólnej liczby głosów i 6,05% w kapitale zakładowym Emitenta. Do sprzedaży akcji doszło 12 i 14 listopada 2014 r. 3. Pan Józef Piotrowski przed zmianą posiadał 122 200 akcji Spółki i był uprawniony do 122 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 17,61 % ogólnej liczby głosów i 17,61% w kapitale zakładowym Vigo System S.A. Po zmianie Pan Józef Piotrowski posiada 86 650 akcji uprawniających do wykonywania 86 650 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , co stanowi 12,49 % ogólnej liczby głosów i 12,49 % w kapitale zakładowym Emitenta. Do sprzedaży akcji doszło 12 i 14 listopada 2014 r. 4. Pan Krzysztof Węcław przed zmianą posiadał 27 600 akcji Spółki i był uprawniony do 27 600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,98% ogólnej liczby głosów i 3,98% w kapitale zakładowym Vigo System S.A. Po zmianie Pan Krzysztof Węcław posiada 27 792 akcji
uprawniających do wykonywania 27 792 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , co stanowi 4,00% ogólnej liczby głosów i 4,00 % w kapitale zakładowym Emitenta. Do zakupu akcji doszło 12 listopada 2014 r. 5. Pan Mirosław Grudzień przed zmianą posiadał 122 200 akcji Spółki i był uprawniony do 122 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 17,61 % ogólnej liczby głosów i 17,61% w kapitale zakładowym Vigo System S.A. Po zmianie Pan Mirosław Grudzień posiada 42 200 akcji uprawniających do wykonywania 42 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , co stanowi 6,05 % ogólnej liczby głosów i 6,05 % w kapitale zakładowym Emitenta. Do sprzedaży akcji doszło 12 i 14 listopada 2014 r. 6. S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (?Fundusz?) przed zmianą posiadał 147 000 akcji Spółki i był uprawniony do 147 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 21,2 % ogólnej liczby głosów i 21,2 % w kapitale zakładowym Emitenta. Po zmianie Fundusz posiada 104 000 akcji Spółki uprawniających do
wykonywania 104 000 głosów na walnym Zgromadzeniu Vigo System S.A., co stanowi 14,3 % ogólnej liczby głosów i 14.3 % w kapitale zakładowym Spółki. Do sprzedaży akcji doszło 12 i 17 listopada 2014 r. Zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniu Fundusz nie zamierza w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ponadto, we wszystkich zawiadomieniach ww. akcjonariuszy stwierdzono, że: - nie istnieją podmioty zależne od akcjonariuszy, które pośrednio lub bezpośrednio posiadają akcje Spółki - akcjonariusze nie są stroną umowy, w o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 1382 z późn. zm.) Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIGO SYSTEM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poznańska 129/133
(ulica) (numer)
+48 22 733 54 00 +48 22 666 01 59
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-020-73-40 010265179
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Andrzej Maciak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dae38

Podziel się opinią

Share
d2dae38
d2dae38