Trwa ładowanie...
d12n65w
d12n65w
espi

VINDEXUS S.A. - umowa znacząca (10/2012)

VINDEXUS S.A. - umowa znacząca (10/2012)
Share
d12n65w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-01
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
umowa znacząca
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GPM Vindexus S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 stycznia 2012 r. podpisał aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej w dniu 2 grudnia 2008 r. pomiędzy GPM Vindexus S.A. oraz PKO Bank Polski. Na podstawie zawartego aneksu limit kredytowy udzielony GPM Vindexus S.A. przez PKO Bank Polski został zwiększony do kwoty 10.000.000,00 zł. Limit kredytowy jest udzielony do dnia 31.12.2014 r. Umowa kredytu uznana za znaczącą ze względu na jej wartość

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VINDEXUS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-333 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serocka 3/B2
(ulica) (numer)
022 740 26 50 do 61 022 740 26 50 do 61
(telefon) (fax)
kontakt@gpm-vindexus.pl www. gpm-vindexus.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-345 550386189
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Grażyna Jankowska-Kuchno Członek Zarządu
2012-02-01 Artur Zdunek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12n65w

Podziel się opinią

Share
d12n65w
d12n65w