Trwa ładowanie...
d245g3j
espi

VINDEXUS S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (11/2013)

VINDEXUS S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (11/2013)

Share
d245g3j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-10
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza na podstawie § 16 Statutu Spółki i § 4 pkt 13 Regulaminu Rady Nadzorczej, w dniu 10 lipca 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta - Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie - z którą zostanie podpisana umowa o dokonanie przeglądu sprawozdania fiansowego, jednostkowego i skonsolidowanego, za I półrocze 2013 roku. Capital Audyt Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3626, Wybrany podmiot badał sprawozdania finansowe Spółki za 2012 rok.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d245g3j

| | | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VINDEXUS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-333 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Serocka | | 3/B2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 740 26 50 do 61 | | 022 740 26 50 do 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@gpm-vindexus.pl | | www. gpm-vindexus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-22-345 | | 550386189 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d245g3j

Podziel się opinią

Share
d245g3j
d245g3j